Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Samhällsplanerings teori och praktik — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Samhällsplanerings teori och praktik

 

Liber förlag har gett ut en studielitteratur om samhällsplanering med Gunnel Forsberg som redaktör och utgiven 2018. Boken har 36 kapitel med olika författare som är specialister inom samhällsbyggnad och planering. Boken är indelad i åtta teman som är ”Planeringens arbetsfält och verktygslåda”, ”Planering för en hållbar och rättvis framtid”, ”Verklighet och visioner”, ”Stadslandskapets planering”, ”Landsbygdslandskapets planering”, ”Regionala planeringsstrategier”, ”Planering av infrastruktur och försörjningssystem” och ”Nordisk och europeisk utblick”. Detta är en mycket bra sammanställning av aktuell kunskap om samhällsplanering med fokus på fysisk planering och tar upp många av de utmaningar som planeringen står inför. Boken inköpt via Bokus i december 2020.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4