Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Staden — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Staden

 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ger varje år ut en årsbok som år 2020 har temat Staden. Det är en samling med sex småskrifter som var och en tar upp ett intressant perspektiv på staden utifrån aktuell forskning. Historikern Håkan Forsell tar upp ”Den föränderliga staden”, freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund ”Den våldsamma staden”, Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle tar upp ”Den framtida staden”, latinforskaren Anna Blennow tar upp ” Den eviga staden”, ekonomiska historikerna Martin Dribe och Patrick Svenson tar upp ”Den industrialiserade staden” och slutligen historiska arkeologen Mats Roslund tar upp ”Staden växer fram” om de medeltida städerna. Det är en mycket intressant läsning med stor spännvid för oss som är intresserade av stadsutveckling. Beställd via Bokus december 2020.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4