Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Handledning för grönplanering — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Handledning för grönplanering

 

Inom EU projektet Urban Links 2 Landscape har jag varit med om att ta fram en handledning till grönplanering i Sverige tillsammans med Movium vid SLU Alnarp. Handledningen bygger på de erfarenheter som jag fått genom arbete med grönplanering i Region Skåne, Lunds och Kristianstads kommuner samt Moviums och dess forskares erfarenheter och dialog med ett 100 tal personer från Skånska kommuner på två workshops som projektet ordnade. handledningen håller nu på att arbetas in i den nationella vägledning för grönplanering som Boverket och Naturvårdsverket håller på med. Rapporten kan laddas ner på: Handledning för grönplanering

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4