Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Vem bryr sig? — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Vem bryr sig?

 

Professor Göran Sundqvist har skrivit en mycket intressant bok om klimatforskning och klimatpolitik som kom ut i slutet av år 2021. Han verkar inom kunskapssociologi och är särskilt intresserad av klimatforskningens brist på praktisk relevans. Vi är alla överens om att klimatkrisen är akut och att det krävs omfattande åtgärder för att förhindra krisen men det finns ingen konsensus om vilka åtgärder eller vilken politik som krävs. Intressanta jämförelser görs med coronapandemin där en hög grad av kunskapsmässig ”inbäddning” genomfördes och långtgående åtgärder kunder genomföras. Han framför också fördelarna med den konsensuskultur som präglat efterkrigstidens samhällsutveckling i Nordeuropa med nära relation mellan forskning och politik i relation till folklig förankring. I USA finns en mycket starkare polarisering kring kunskap utifrån avgörande i domstolar där kunskapen om klimatfrågan alltid kan ifrågasättas då framtiden aldrig kan bedömas till 100%. Intressanta kopplingar görs även till andra miljöfrågor som kärnkraft där vetenskaplig teknisk forskning fått kritik från andra forskningsområden och den allmänna opinionen och där en gemensam konsensus fortfarande saknas. Det är en språkligt ganska tung bok på 340 sidor men jag tycker ändå att Sundqvist till en del lyckas förklara den kunskapssociologiska forskningen på ett tydligt sätt och framför allt de avslutande kapitlen är mycket givande. Boken var lånad på Lunds stadsbibliotek i början av augusti 2022 och får en 3:a i betyg (av 5) för mycket viktiga slutsatser men med för omfattande vetenskapliga beskrivningar för att nå en bred publik.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4