Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Kurjenrahko nationalpark — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Kurjenrahko nationalpark

 

Strax norr om Åbo i sydvästra Finland ligger Kurjenrahko nationalpark som framför allt består av flera stora myrmarker med mellanliggande skogslandskap. Här är tranan en karaktärsfågel och delar av nationalparken har beträdnadsförbud under delar av året. Jag angjorde två parkeringar, en i nordöst med ett litet naturum och en naturstig samt en i nordväst med naturstig. Närheten till Åbo gör att många söker sig hit för friluftsliv på helger och ledighet.

Gränsstenen mellan sex olika kommuner.
Hjortronen är snart mogna på myren.
Informationstavlor för synskadade.
Vitmossan är basen för myrarnas vegetation och uppbyggnad.
Björnmossa.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4