Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022 — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Urban Future i Helsingborg 1-3 juni 2022

 

Den 1-3 juni 2022 var Helsingborg värd för den internationella konferensen Urban Future med 1500 deltagare från 32 länder. Fokus för Urban Future är en hållbar stadsutveckling och ett 50-tal spännande föredragshållare hade bjudits in till de nio sessioner som genomfördes på onsdagen och torsdagen och sedan ett 10-tal exkursioner på fredagen.

Kommunalrådet Peter Danielsson hälsar välkomna till Urban Future 2022 i Helsingborg.

Vid den inledande gemensamma sessionen hälsade kommunalrådet Peter Danielsson alla välkomna till Helsingborg och sedan lotsade en mycket bra ung moderator från USA oss genom fyra inspirationsföreläsningar. Seble Samuel från Etiopien berättade om sitt arbete för att introducera bilfria gator i Adis Abeba. 85% av invånarna har ingen bil och ändå är det trafikkaos på gatorna. Under de bilfria dagarna får invånarna åter gatorna till sitt förfogande. Nicolas Marchesi i Australien har startat gratis mobil tvättomat för hemlösa som fått stor uppmärksamhet. Lan Marie Berg från Norges riksdag var tidigare vice borgmästare i Oslo med ansvar för miljö och transporter och visade vilka framgångar som hon varit med om när det gäller klimatarbetet i Oslo. Bland annat har de minskat utsläppen med 25% sedan 1990, byggt 100 km nya cykelvägar och inrättat bilfria zooner med mera. Som representant för det gröna partiet har andelen röster ökat från 2,5% till 15% på 8 år. Jennifer Keesmaat som är CEO för Keesmaat group i Toronto var tidigare chef för stadsplaneringen och lyckades genomföra en lång rad åtgärder för att förbättra miljön i staden. Hennes tips är 1. definiera vad du kan påverka, 2. hitta bundsförvanter, 3. Acceptera begränsningarna, 4. Skapa och genomför planen. Alla fyra föredrag var mycket bra och inspirerande och gav en bra start på konferensen.

Jennifer Meesmaat f.d. stadsbyggnadschef från Toronto i Kanada.

Därefter följde sju valbara sessioner där man fick välja mellan 6-8 olika teman via en app. Jag valde bland annat temat ”Hows to mobilise” där en panel på fyra personer berättade om sina erfarenheter att mobilisera engagemang för hållbar stadsutveckling. Lan Marie Berg från Oslo, Jennifer Keesmaat från Toronto, Claus Ruhe Madsen som är borgmästare i Rostock och den förste danska medborgaren som innehar titeln i Tyskland, Heinrich Strössenreuther från organisationen KlimaUnion i Tyskland deltog i panelen med moderator Miriam Staley från Leading Minds Worldwide.

Sessionen ”How to Mobilise”.

Nästa session var en workshop med temat ”Urban living Labs and Sandboxes” där vi diskuterade holistiska förhållningssätt i pilotprojekt med fyra städer som exempel, Helsingborg, Umeå och Lund. Jag hamnade i Umeås grupp och provade modellen som tagits fram för analyser för stadsdelen Tomtebo strand i Umeå med 3000 nya bostäder i framtiden.

Dagens sista session blev temat ”Unlocking the potential of collaboration med tre föredragande, Björn Sigurdsson som lett Uppsalas klimatarbete och blev global climate winner 2018 (WWF), Martina Desolé från ENOLL i Italien och Philip Op de Beeck från APCOA parkeringsbolag i Belgien, Max från Helsingborgs stad som ansvarar för innovation och utveckling samt moderatorn Emil Hast från Sustainable Changemaker. Speciellt kommer jag ihåg APCOA som är ett mycket innovativt parkeringsföretag med en lång rad tjänster i de mobilitetshubar som de utvecklat med förvaringsutrymmen, transportföretag med små ellastbilar, logistiktjänster, drönarprojekt och mycket mera. Bolaget har 1 800 000 parkeringsplatser i 12 000 anläggningar över Europa samt 5000 anställda. För företaget var det inte främst miljöhänsyn som var drivande utan att vara förberedd på en föränderlig marknad och att utnyttja lokalerna mer mångfunktionellt.

Torsdagen den 2 juni inledde jag med sessionen ”New districts = new ways of doing things”. Moderator var Eugen Antalovsky från Wien och i panelen fanns Markus Zilker från EinszuEins Architekter i Wien, Dean Landig från ClarkeHopkinsClarke Architects i Melbourn, Ursel Velve från Mainor Ulemiste i Tallin och Stephen Anders från DGNB Certification i Stutgart. Vi fick se många spännande projekt från Ulevniste City i Tallin, Neckarbogen Heilbronn i Stuttgard som var en del av den stora bomässan BUGA 2019 samt flera projekt i Melbourn där man bland annat bygger helt nya städer längs höghastighetståg mellan Melbourn och Sidney ute i ”vildmarken”. I Wien har man jobbat mycket intensivt med brukarmedverkan i området Gleis21 nära stationen.

Nästa session hade temat ”Starting from scratch: Critical steps for your new neighbourhood”. Moderator var Per Besgaard från ARUP Danmark med panel bestående av Kristian Borret från Brüssel i Belgien, Malin Hansen från GNIST i Norge, Unni Larsen från Baerum utanför Oslo och Andreas Hofer från Schweiz men verksam i Stuttgart för världsutställningen 2027.

Därefter valde jag en session med temat ”New districts in making” där Shweta Bandhi var moderator och panelen bestod av Maria Eggerstsen Teder och Anne-Lie Mårtensson från Boverket som visade på många svenska exempel på lyckade transformeringar, Signe Kongebro från Henning Larsen Architects med exempel från Örestad i Köpenhamn, Anvela Ristanu som är borgmästare i Tirana i Albanien där huvudstaden är Capital of youth 2022. Bland annat har de omvandlat stadens största torg från en trafikplats till promenadtorg. Det pratades mycket om behov av offentliga platser för att stärka demokrati och vikten av att minska byggnation för att minska klimatpåverkan.

Signe Kongebro från Henning Larsen architects.

Den sista sessionen för dagen var ”District: Focus on mobility behaviour”. Moderator var Eugen Antalovsky (tidigare stadsplanechef i Wien) med panel bestående av Stefan Synek från München, Eva Dahlman från Lund, Carolina Cominatti från Paris och Karolina Pamp Sandgren från AFRY. Karolina berättade bland annat om Stockholms satsning på gratis busskort sommaren 2022 för ungdomar för att skapa nya beteenden. Stefan berättade om mobility management i München som varit framgångsrikt. Carolina gav flera exempel på lyckade kampanjer för ändrad mobilitet i Europa. Panelen var förvånade över att man inte sett några cyklister på de fina cykelvägarna i Helsingborg! I Köpenhamn är det fullt av cyklar på cykelvägarna.

Peneldiskussion.

Den sista sessionen trodde jag var ett cocktailparty men det visade sig vara en bra gemensam avslutning med titeln Fuck Up party med temat att få göra fel. Fyra gäster hade bjudits in för att berätta om sina värsta misslyckanden för att uppmuntra deltagarna att våga prova och göra fel ibland. Pecka som är borgmästare i Lahti i Finland berättade om den återvunna asfalten som luktade fruktansvärt samt lånecyklarna som medvetet gjordes riktigt dåliga för att de inte skulle stjälas. Micco Grönholm berättade om sitt bidrag till att sänka Nokias mobiltelefoner från 58% av marknaden till 0% på några få år. Han sa att ”The expert is the biggest obstacle for innovation – they know to much!” samt ”Always have at least one idiot in the room!” och visade hur experterna haft fel om solkraftens utveckling hela tiden. En professor från MTI berättade om Expon i Zaragoza 2008 då han var ansvarig för ett ”vattenhus”, där väggar var sprinklerdroppande vatten som med sensorer släppte in besökare. Vi invigningen slutade sensorerna fungera men besökarna tyckte det var spännande att försöka undvika vattnets spontana variationer. Slutligen kom Fabian Dafna och berättade om sitt projekt att stärka kvinnligt ledarskap genom en teambildingresa till antarktis som inte gick riktigt som planerat.

Avslutande session på torsdag kväll.

Fredagen den 3 juni erbjöds exkursioner och tyvärr gick jag in ganska sent i appen då nästan allt var bokat. Jag tog då en stadsvandring i Helsingborg med stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr.

Stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr ledde stadsvandringen.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4