Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
På vät mot hållbar omställning? — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

På vät mot hållbar omställning?

 

Trafikforskarna Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell har sammanställt en antologi kring klimatfrågans hantering inom nationell trafikplanering på Linnefors förlag. Det är en intressant skildring av hur trafikverket har tydliga visioner och mål kring klimatfrågan men i det praktiska arbetet är mycket låst i tidigare rutiner och prioriteringar kring prognoser och accepterade samhällsekonomiska analyser. Totalt medverkar 24 forskare med sammanfattningar från pågående forskningsprojekt. Utan tydligare krav på förändrat arbetssätt och analyser från politiken är det svårt att påverka mobiliteten i stort. Boken var lånad på Lunds stadsbibliotek i maj 2022. Betyg 3 (av 5) för intressant ämne men några ganska tunga teoretiska kapitel.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4