Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
SL5 Öresundsleden Falsterbohalvön 18 km — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

SL5 Öresundsleden Falsterbohalvön 18 km

 

Lördagen den 8 januari gick jag i gott sällskap från Falsterbokanalen i Höllviken runt Skanörs ljung på skåneleden tillbaka till Vikingamuséet i Höllviken. Det var kraftig vind och regnade småspik någon timma på förmiddagen. Start klockan 9:30 med återfärd med buss 14:30. Leden följer kanalen söderut och sedan kusten västerut över Ljunghusens golfbana. Vi hade lite svårt att hitta leden över golfbanan när det regnade. Passerade över Skanörs Ljung till campingen och sneddades sedan upp till leden passerar vägen upp till Skanörs centrum. Därifrån följde vi leden längs banvallen och kusten österut till Vikingamuséet. Mer behagligt på norra sidan där det var lä från sydvästvinden.

Leden passerar över Falsterbokanalen.
Falsterbokanalen.
Sydvästra ändan på kanalen.
Stranden söder om Ljunghusen.
Erosion på sanddynerna vid Ljunghusen.
Ljunghusen.
Ljunghusens golfklubb.
Skåneleden ansluter till den gamla banvallen i nordvästra kanten av Skanörs Ljung.
Mitt på Skanörs Ljung finns en genväg på Skåneleden över Ljungen.
Banvallen som är både cykelväg och Skåneled.
Vindskydd på norra sidan av Skanörs Ljung.
Norra sidan av Ljunghusen.
Karta över Skåneleden på Falsterbohalvön.
Ledmarkering vid Falsterbokanalen.
Ledens nuvarande avslut vid Fotevikens vikingamuséum.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4