Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Tresticklans nationalpark — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Tresticklans nationalpark

 

Tresticklands nationalpark består av ett stort väglöst område på gränsen till Norge i Dalsland, strax nordväst om Ed. Topografin är speciell med ett stort antal urbergsryggar i nord-sydlig riktning med mellanliggande sprickdalar där bland annat sjön Tresticklan ligger. Hela området påminner om en tvättbräda. Det är lätt att gå på de slipade bergsryggarna i nord-sydlig riktning men desto ståvare i öst-västrlig riktning. Området nås lättast från en parkering öster om nationalparken ca 600 meter från gränsen till parken.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4