Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Studiebesök Köge — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Studiebesök Köge

 

Kristianstads kommun har Köge kommun söder om Köpenhamn i Danmark som vänort och måndagen den 24 oktober ordnade jag en studieresa dit för ett 20-tal kollegor vid Kristianstads kommun. Köge har cirka 35 000 invånare och är därmed mindre än Kristianstad men har flera mycket spännande stadsutvecklingsprojekt på gång. Den centrala delen av staden är medeltida med mysiga gränder kantade av korsvirkeshus och putsade fasader från tidigare århundraden. Kommunhuset ligger mycket centralt i staden och mot järnvägen i södra delen av centrum har nya gågator skapats med handelsverksamhet och bra anslutningar till järnvägen, parkeringar och stadens övriga centrum. Det har ordnats en nya bred passage över spåren som även utgör en del av torget i söder med gradänger för att sitta i söderläge. Utanför järnvägen har det gamla hamnområdet och delar av strandängarna utvecklats till ett attraktivt bostadsområde med havsutsikt. Grönstrukturen sträcker sig in i stadsdelen mellan kvarteren och tar hand om dagvatten. Ytterligare ett utvecklingsområde hann vi se under dagen i den norra delen av kommunen där en ny station byggts med en vackert designad bågformad bro över spårområdet och motorvägen som överbrygger barriärerna och kopplar framtida stadsbygd i väster med havet i öster. En del bostadsområden och skogsplanteringar i väster var klara och med tiden kommer kontorsbyggnader närmast järnvägen som bullerskydd.

Köge nya stationstorg med den breda järnvägsövergången som även fungerar som sittplatser i västerläge.
En ny slingrande shoppingata har skapats mellan gamla centrum och spårområdet.
Det nya havsnära bostadsområdet Köge kyst med attraktiva bostäder nära havet. En tydlig grön kaj möter strandängarna som översvämmas regelbundet.
Naturlika gröna stråk går mellan kvarteren och binder ihop strandängarna med alla kvarteren.
Köge kyst är duktiga på placemaking och har gjort en rad åtgärder för att locka folk och öka attraktiviteten i området långt innan exploatering.
Stationen Köge nord med den runda böjda grön över spår och motorväg.
Utsikt mot havet från Köge nord station.
Den mysiga medeltida stadskärnan i Köge.
Bostadsgård på Köge kyst.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4