Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
SL2 Nord-Syd etapp 20 Blentarp-Snogeholm och SL4 Österlen etapp 11 Snogeholm-Vitabäck — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

SL2 Nord-Syd etapp 20 Blentarp-Snogeholm och SL4 Österlen etapp 11 Snogeholm-Vitabäck

 

Söndagen den 26 september vandrade jag från Blentarp till Anklam längs två etapper på Skåneleden, dels Nord-Syd etapp 20 till Snogeholm och dels Österlen etapp 11 från Snogeholm till Vitabäck och vidare till busshållplatsen i Anklam, totalt en sträcka på ca 23 kilometer. Från Blentarp går leden i ett flackt sandigt landskap med varierande skogspartier och åkermark till Sövdesjön och Sövde samhälle. Sedan svänger leden söderut genom Sövdeborg och Snogeholms skogar. I Snogeholm delar sig leden och det är möjligt att fortsätta österut runt Snogeholmssjöns norra strand och vidare till Fyledalen och Vitabäck där det finns en rastplats. Bussen stannar inte längs väg 11 intill leden utan jag fick gå några kilometer västerut till Anklam där det finns hållplats.

Blentarps kyrka.
Sandiga odlingsmarker sydöst om Blentarp.
Romeleåsen syns i horisonten.
Sövdesjön.
Sövdesjöns norra del.
Sövde by.
Sövdeborgs ekhagar vid Sövdesjöns nordöstra strand.
Betesmark i Snogeholms strövområde.
Där leden delar sig mot Ystad, Blentarp och Brösarp.
Snogeholm.
Snogeholmssjön med Snogeholms slott till höger.
Gamla ekar i Snogeholms strövområde. Kaféet syns till höger.
Parkeringen vid Snogeholmssjön.
Norra delen av Snogeholmssjön från utsiktstornet.
Skåneleden fortsätter österut i skogsmark.
Eriksdal i Fyledalen.
Fyledalen.
Genväg genom Oran till busshållplatsen i Anklam.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4