Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
SL3 etapp 10 och SL2 etapp 9 mellan Ekeröd och Hörby — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

SL3 etapp 10 och SL2 etapp 9 mellan Ekeröd och Hörby

 

Jag tog Skåneexpress 1 till Ekerödsrasten på väg E22 och vandrade Skåneleden från Ås till Ås till Fulltofta naturcentrum och sedan Skåneleden från Nord till Syd från Fulltofta till Hörby ca 16 kilometer den 30 oktober 2021 med fina höstfärger. Vandringen går i varierat landskap med huvudsakligen skog större delen av sträckan. Här finns inslag av betes- och odlingsmarker. Fulltofta naturcenter är ett trevligt stopp på vägen med kafé och utställning. Jag lyckades även passera en av mina trattkantarellokaler och fick plockat någon liter. Söderut från Fulltofta går leden i vacker ädellövskog och genom ekhagar innan man kommer in i Hörby och får gå den sista sträckan till busshållplatsen på gång- och cykelvägar.

Leden passerar över E22.
Rastplatsen vid Ekeröd.
Gravfält vid Ekeröd.
Odlingsmarker vid Mannarp.
Mannarp.
Fulltofta naturcentrum.
Utställningen på Fulltofta naturcentrum.
Ädellövskog som är skyddad som naturreservat söder om Fulltofta naturcentrum.
Fägata.
Ekhagar norr om Hörby. Skåneleden går på den gamla banvallen.
Tunnel under E22.
Utkanten av Hörby samhälle.
Hörby.
 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4