Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Skönhetens evolution — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Skönhetens evolution

 

Richard O. Prum har skrivit en mycket intressant och uppmärksammad bok om det naturliga urvalet och Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet eller ”skönheten händer” som han utrycker det. Han är kritisk till det naturliga urvalet som den enda evolutionära kraften och menar att det finns flera parallella krafter som påverkar evolutionen där allt inte har ett funktionellt syfte utan mycket kan förklaras med att det är attraktivt estetisk och känslomässigt och därför gynnas i samverkan med det naturliga urvalet. Prum är fågelforskare som utifrån sina rön kring fåglar med särskilt uppseendeväckande uppvaktningsbeteenden och utseende har breddat sin forskning till att omfatta evolutionen i stort och även mänsklig biologisk och kulturell evolution. Det är en mycket övertygande argumentation som ger hopp om en mer ”humanistisk” syn på könskonflikter och identitet. Utgångspunkten är att honornas strävan efter ”självständighet” har varit en viktig evolutionär kraft som påverkat hannarnas utseende och beteende. Betyg 4 (av 5).

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4