Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Garden Cities of To-morrow — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Garden Cities of To-morrow

 

Många inom stadsplanering har hört talas om Evenezer Howards bok ”Garden Cities of To-morrow från 1902 men få har läst den. För mig var det en överraskning att den nästan inte alls handlar om utformningen av trädgårdsstäder utan hur en ny sorts stadsbildningar kan skapas ekonomiskt, socialt och funktionellt. Howard förespråkar främst att köpa upp ett stort stycke land till lågt pris för jordbruksmark och bygga en stad där alla invånare får dela på den vinst och avkastning som normalt går till fastighetsägarna. Detta möjliggör en välplanerad stad där alla har nära till grönska, arbete och kommunikationer i kontrast till den kaotiska storstaden London. De nyskapade städerna skall inte bli större än 32 000 invånare utan då skapas nya satellitstäder med bra tågförbindelser. De låga hyresnivåerna gör det möjligt för en grönare stad med odlingar och parker där även låginkomsttagare kan bo bra. Flykten från storstaden gör att priserna går ner och de boende kan få mer boendekvalitet och närhet till arbete för pengarna samtidigt som det skapas möjlighet att omskapa storstaden med fler parker. Han förespråkar en medelväg mellan dåtidens råkapitalism och den konkurrerande socialismen där både individuell frihet och gemensam trygghet skall säkerställas.

Howards vision har till stora delar blivit genomförd då kommunerna köper mark billigt för att kunna tillgodose invånarnas behov till en låg kostnad. Att skapa nya städer har dock visat sig svårare och resultatet har framför allt blivit förstäder till storstäderna och de medelstora städerna. Visionen om en blandad bebyggelse med både arbetsplatser, bostäder och rekreation har försvårats genom bilens inträde och därmed en uppdelning i olika funktioner. Howards idéer känns fortfarande aktuella och även om boken är något tungläst med alla referat till den tidens debattörer är den intressant.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4