Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Lilla Köpinge — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Lilla Köpinge

 

2019-12-17 bildades naturreservatet Lilla Köpinge på 33 hektar i västra kanten av samhället Köpingebro. Området består främst av barrskog med gläntor på sandig mark och har främst betydelse för närrekreation. De sandiga markerna söder om reservatet bidrar till en del artvärden även i reservatet.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4