Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Vitsippeskogen — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Vitsippeskogen

 

Den 23 februari 2020 inrättades det kommunala naturreservatet Vitsippeskogen i Jonstorp i Höganäs kommun. Reservatet ligger centralt i tätorten och utgörs av lövskog på ganska fuktig mark med rik vårflora. I det 10 hektar stora området finns en rastplats med skolundervisning och en strövstig som går runt i området. Parkeringsmöjligheter finns vid återvinningsstationen intill.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4