Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Pollino nationalpark — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Pollino nationalpark

 

Pollini i södra Italien är landets största nationalpark och omfattar ett stort bergsområde med flera toppar på över 2200 meter. Det är inte långt till kusten både i söder och väster och skillnaderna mellan klimat och vegetation på kustslätterna och  bergsområdena är stora. I bergen finns omfattande skogsområden med bland annat stora bokskogar men även stora arealer betesmarker med rik flora och fauna. Jag valde den lilla staden Rotonda som bas för besöket och den ligger bra till för att upptäcka de norra västra delarna av det centrala massivet. Flera vägar slingrar sig upp i bergen och gör området lättillgängligt. Här finns tre större övernattningsstugor med väganslutning. Vintertid är bergen täckta av snö och svårtillgängliga. Under trädgränsen växer tallen Pinus leucodermis som ersätts av bokskogar längre ner och blandlövskogar längst ner på sluttningarna. Det glest befolkade området hyser en rad störningskänsliga arter som varg, kungsörn, smutsgam, spillkråka, pilgrimsfalk, berguv och alpkaja. De tidigare informationscentren är stängda men i Morano Calabro finns ett mycket intressant privat museum högst upp i staden intill den gamla borgen. Ägaren har restaurerat ett 20-tal äldre hus i den övre delen av staden för att utveckla museet, flera kaféer, B&B och lokaler för att restaurera gamla antikviteter.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4