Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Vallastaden — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Vallastaden

 

Den 2-24 september 2017 anordnar Linköpings kommun en stor bomässa i Vallastaden i anslutning till universitetsområdet. 1000 bostäder har byggts i en mycket småskalig stadsplan med ett 40-tal byggherrar av olika storlek på ett 80-tal tomter. Stadsplanen har gjorts av Okidoki Arkitekter som vann en tävling 2012 med förslaget Tegar. Här blandar man  flerfamiljshus med både bostadsrätter och hyresrätter upp till sju våningar med radhus, parhus, atriumhus och villor. Färger och höjder varierar kraftigt och det är en promenadstad där bilarna är hänvisade till parkeringsgarage i kanten av stadsdelen. Det är anmärkningsvärt att man har gjort detaljplanen innan markfördelningen skedde till byggherrarna. Kommunen har därmed kunnat styra planen mer men samtidigt släppt mycket av höjder och materialval fritt. Genom området går ett stort diken som har omvandlats till en långsmal park. Väster om stadsdelen finns ett stort grönområde med kolonilotter. Det är mysigt att ströva mellan husen och det finns många valmöjligheter då det är många små gränder och släpp mellan husen där man kan passera. Intressant är även den kulvert som samlar all infrastruktur och gör det lätt att byta ut och reparera ledningar samt de många ”Felleshus” som är gemensamhetshus för boende i kvarteret i form av växthus där de både kan odla och träffas.


 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4