Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Stadsbyggnad — EKID

Archive for the ‘Stadsbyggnad’ Category

 • Staden

  Staden

  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ger varje år ut en årsbok som år 2020 har temat Staden. Det är en samling med sex småskrifter som var och en tar upp ett intressant perspektiv på staden utifrån aktuell forskning. Historikern Håkan Forsell tar upp ”Den föränderliga staden”, freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund ”Den våldsamma staden”, […]

 • Stadens renässans

  Stadens renässans

  Jerker Söderlinds bok Stadens renässans börjar få några år på nacken men är fortfarande intressant läsning och ett viktigt inlägg i debatten om stadens utformning och funktion. Jerker är arkitekt och journalist och var när boken skrevs verksam vid KTH på avdelningen för regional planering. Boken är en svidande kritik mot det funktionalistiska planeringsidealet som […]

 • Vykort från Utopia

  Vykort från Utopia

  Ola Andersson är praktiserande arkitekt i A1 arkitekter och arkitekturskribent som i sin bok Vykort från Utopia gör upp med modernismens stadsplanering. Särskilt det inledande delen är en mycket intressant genomgång över funktionalismens framväxt och planeringsideal med många tydliga analyser. Det andra delen handlar om Stockholm och är mer relevant för den som verkar i […]

 •  
 • Urbana nyanser av grönt

  Urbana nyanser av grönt

  Boken handlar om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad och är skriven av Carola Wingren, Beatrix Alsanius, Helena Karlén och Viveka Lindström med hjälp av studenter, forskarkollegor och konsulter med stöd av Delegationen för hållbara städer genom Moviums serie Stad & Land nr 187. Det är en trevlig sammanfattning om grönstrukturens utmaningar i städerna […]

 • Bostaden i staden

  Bostaden i staden

  En intressant sammanställning av en större studieresa i Europa för att dokumentera utvecklingen inom stadsbyggande år 2007 genomförd av två forskare, Karl-Olov Arnstberg, etnolog och Inger Bergström, arkitekt. Flertalet av de analyser och slutsatser som författarna kommer fram till är fortfarande giltiga och väl värda att läsa när det gäller förtätning, segregering, globalisering, blandning, hållbarhet […]

 • Mobilia Malmö

  Mobilia Malmö

  Ombyggnaden av köpcentret Mobilia i södra Malmö har blivit riktigt lyckat med attraktiva torg och bostadshus mitt i handelsområdet. Äldre byggnader har bevarats och ger karaktär åt området med nya höga bostadshus som fungerande komplement. En gång och cykelväg går genom kvarteret och det nya torget och ger rörelse och kopplingar till angränsande stadsdelar. För […]

 •  
 • Södervärn

  Södervärn

  Busshållplatsen vid Södervärn i Malmö måste vara den vackraste och mest inbjudande busshållplatsen i Skåne. Mitt i stadens intensiva trafik har staden lyckats skapa en rogivande miljö med porlande vatten, fina blomsteraarrangemang, klippta häckar och rader med lindar som avskärmar gaturummet från platsen mellan bussangöringarna. Markbeläggningen är omsorgsfullt utformad med gatsten och plattor och här […]

 • Vellinge centrum

  Vellinge centrum

  Under min rundresa till Skånska torg blev besöket i Vellinge en positiv överraskning. Här ligger tre offentliga rum i fil och skapar en stor variation av torg och parker för besökare i centrum. Lilla torg är handelsplatsen med livsmedelsbutik, systembolag, restauranger, kafé och mindre butiker. Stora torg ligger intill och är trädklätt vilket ger en […]

 • Skäldervikens torg

  Skäldervikens torg

  I det lilla samhället Skälderviken i Ängelholms kommun finns ett trevligt torg framför livsmedelsbutiken några kvarter in från hamnen. Havet i Skälderviken kan skymta från torget som är uppdelat i tre delar. I väster intill genomfartsgatan finns en grusad torgyta med körsbärsträd och plats för arrangemang. I mitten ligger bilparkering inramad av klippta bokhäckar. I […]

 •  
 •  

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4