Böcker

Böcker ger mycket glädje, kunskap och upplevelser samtidigt som det stimulerar fantasin. Böcker ger möjlighet att uppleva människoöden, känslor, relationer och moraliska ställningstaganden. Böcker ger möjlighet till utbildning, kunskap, förståelse och engagemang. Böcker är underhållning och resor både mentalt och fysiskt. Här är ambitionen att sammanfatta de böcker jag läser som normalt blir över 100 per år, bland annat genom Akademibokhandelns låna och läs med 52 titlar.

 
 

Comments are closed.