Kustzonsprojektet

 

Skånes kustområden

2001 var jag anställd på Länsstyrelsens planenhet för att arbeta med kustzonsprojektet. Projektet syftade till att förtydliga riksintresset kustzon och resulterade i en rapport som underlag för den kommunala planeringen.

 
 
 

Comments are closed.