Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Rewilding the world — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Rewilding the world

 

Caroline Fraser skrev en intressant bok om återskapande av natur som gavs ut 2009. Hon ger exempel från de stora projekten i Afrika, Nordamerika, Centralamerika, Australien, Europa, Nepal och Indonesien på hur kärnområden, korridorer och rovdjur utgör kärnan i återskapandet av ekologiska processer. Rovdjur och de stora gräsätarna är ofta nyckelarter som har stor påverkan på övriga ekosystem. Bland annat återintroduktionen av varg i Yellowstone nationalpark är ett klassiskt exempel där vegetationen genomgick stora förändringar med ökad biologisk mångfald tack vare att betesdjuren minskade och undvek strandskogar och våtmarker av risk för predation. Fraser riktar en hel del kritik mot den ideella naturvården för att motverka återskapande i strävan för bevarande av kvarvarande opåverkade kärnområden. Hon slår också ett starkt slag för att naturvård innebär samverkan med människor i relation till naturen och inte uteslutande av människor om vi ska nå resultat. Det är en intressant och inspirerande läsning även om den nu börjar bli lite inaktuell. Det blir betyg 3 (av 5) för ett viktigt naturvårdsinlägg i debaten.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4