Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
Vecka 8 Smågnagarsafari — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

Vecka 8 Smågnagarsafari

 

Med levandefällor kan man fånga och studera smågnagare som är möss och sorkar men ibland fångar man även näbbmöss. Här har jag fångat en husmus som gärna bor nära människor och här har lockats av fågelmaten som jag förvarar i min koloni. Efter fotografering blev musen utsläppt igen men har sedan tydligen lärt sig att det inte var så trevligt att besöka platsen. Ute i naturen finns möjlighet att hitta skogssork, åkersork, vattensork, större skogsmus, mindre skogsmus, näbbmus och dvärnäbbmus över stora delar av landet.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4