Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/header.php on line 4
The garden jungle — EKID

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/single.php on line 5

The garden jungle

 

Insektsforskaren Dave Goulson har gett ut flera uppmärksammade böcker om insekter tidigare och här berättar han om mångfalden i hans egen trädgård i Sussex i södra England. Vi får följa maskarnas, binas, blomflugornas, tvestjärarnas och myrornas fascinerande liv men även farorna med den omfattande giftspridning som sker i jordbruk och trädgårdar. Efter att ha läst hans bok kommer jag vara mycket mer restriktiv med att köpa plantor i de stora växtaffärerna eftersom de ofta har behandlats intensivt med kemikalier och bidrar till omfattande miljöpåverkan genom odling och transporter. Mest intressant var hans uppgift om att koloniträdgårdar producerar cirka 5 gånger mer mat än konventionellt jordbruk, bland annat genom mångbruk med många grödor på liten yta och stor arbetsinsats. Under andra världskriget producerade stadsodling 10% av maten på 1% av den odlade marken i England! Låt många fler få odla i och kring städerna för mer mat, bättre jord, mer biologisk mångfald, ett hälsosammare liv och bättre mat.

 
 
 

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/sidebar.php on line 4
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/ekid.se/public_html/wp-content/themes/gallery/footer.php on line 4