Brantaberg – Oreberget

 

Statligt naturreservat bildades 2019-05-09 i Hässleholms kommun omfattande 37,9 hektar. Området består av stora bokskogar i ett kuperat avsnitt av Nävlingeåsens norra sluttning nära Vanneberga och Vinslöv. I området finns strövstigar och flera bäckar som rinner ner för sluttningarna. Angöring med bil finns i öster en bit utanför reservatet med anslutande stig.

 
 
 

Comments are closed.