Torups bokskog

 

Statligt naturreservat bildat 2019-05-07 i Svedala kommun omfattande 180,4 hektar. Torups bokskog är en av de större bokskogarna i Skåne och samtidigt ett av de mest välbesökta friluftsområdena. Området ägs av Malmö kommun och här finns omfattande service och strövstigar för besökare. Den gamla bokskogen har höga biologiska värden med många sällsynta och hotade arter.

 
 
 

Comments are closed.