Sallandse Heuvelrug nationalpark

 

Ett i raden av sandiga dynlandskap som skyddats som nationalpark i Holland. De magra sandiga markerna gör att området inte har odlats upp och skogsplantering har omfört en del öppna hedar till skogsmark. Skogen är kraftigt påverkad av skogsbruk medan de stora hedarna har höga naturvärden. I den centrala delen finns en höjdsträckning som erbjuder utblickar över hedlandskap. Här finns många fina vandringsleder och cykelvägar för att upptäcka området. I östra kanten ligger ett fint besökscenter och runt parken finns många samhällen med logi och restauranger.

 
 
 

Comments are closed.