82 Aggtelek nationalpark

 

I norra Ungern på gränsen till Slovakien ligger karstlandskapet Aggtelek som är skyddat som nationalpark. Mest känt är området för sina omfattande grottsystem som sträcker sig in i Slovakien. Flera ingångar är öppna och gör det möjligt att vandra flera kilometer under jorden. Här finns ädellövskogar och stora torra ängs- och betesmarker med rik flora. De större byarna är Aggtelek och Josvafö.

 
 
 

Comments are closed.