Kolonin 2014-12-26

 

2014-12-26 12.37.30 2014-12-26 12.38.45

Första besöket på kolonin sedan jag flyttade hem till Sverige. Under höststormen förra året hade porten och ett plank blast omkull och behöver repareras.

2014-12-26 12.39.02

 
 
 

Comments are closed.